Tuesday, November 1, 2011

Vespa #41

Kıç kesen, parmak koparan soğuklar başladı.
Başladı da kime başladı.
Kediler köşelere çekildi, köpekler karınlarına kıvrıldı.
Evli evine, köylü köyüne gitti.
Sür sürebildiğin kadar bu toprakları Habruzzi oglan...
via Vespismo
"pir sultan abdalım gülüm dermişler oy
bu şirin canıma nasıl gıymışlar oy..
ister isen dünya malın vermişler oy..
sensiz dünya malı neylerim dostum... dostum dostum.. gelsene canım.."

0 comments: