Monday, November 7, 2016

Bir Fotoğrafın Gerçekliği


Herhangi bir fotoğraf karesinin, onun çekenle arasında kurulan bağ ve çektiği anda düşündürdüğü hissettirdiğinden öte yanda, bu fotoğrafı yayarak düşündürmek istenen ile algılanan arasında bazen hiçbir alaka olmayabilir. Birbirine zıt haller de içerebilir ki bir fotoğrafın asıl hikayesini bilebilmek çoğu zaman zordur. Çekildiği anda tanıklık eden, edenler kadar, o ana ilintilenecek bir başka an ya da an'a dair hikayeyi bilmek, tanık olmak da gerekebilir. Bir fotoğraf bazen sadece çekenine bir şey ifade ettiği gibi; her bakanın başka anlamlar çıkaracağı bir şeye de dönüşebilir. Tüm bunların elbette insanın sakat beyni ile yakın ilişkisi vardır. Olmasın mı?

0 comments: