Wednesday, June 28, 2017

Vomit.

Kusmak istersin ama kusacakların tam boğazınla miden arasında yukarı çıkmaya isyan eden bir sendelemede kalır ya... sanki kusmak da karşılamayacak hissini. Bir şey ifade etmeyecek kusma bitince. Ama östeki gergin, ama gırtlak yanık. Şimdi hoparlörler bangır bangır... Dünya ile kontağı her kapadığında.

0 comments: