Saturday, May 28, 2011

Bir Bankta

Barselona'da bir bankta gece yarisi biz ve senden konustuk.
H, futbola sardi. E, mutfaga.
E'yi hic görmedin, ne tuhaf.
Barselona'ya da gitmedin.
Olsun.
6.

0 comments: