Thursday, August 6, 2009

Adil Davranalım

Bunun insanlık dışı olduğunu düşünmüyor musunuz?