Wednesday, June 11, 2008

Markalar neyi pazarlar?

Neden Prada bir kıyafet 1000 dolara alıcı bulurken
aynı kalitedeki yerel bir marka yaklaşık
beşte biri fiyatına satılır?


Çünkü İçinde bulunduğumuz bilgi çağında teknoloji (ürünler) kolaylıkla taklit edilebilir hale geldiğinden markaların pazarlamakta olduğu soyut değerler giderek daha fazla önem kazanıyor. Bir ürünü kopyalayabilirsiniz fakat bir markayı asla. Çünkü markalaşmak orijinal olmakla ilgilidir. Bu nedenle tüketicinin zihninde önemli bir pozisyon edinebilmek için her markanın kendine özgü kavramlar ve belli değer sistemleri üretmesi gerekiyor. Çünkü ancak bu sayede diğer markalardan farklı bir kültür yaratılabilir.

2 comments:

n0s said...

baudrilliard'a göre tüketim, doğal ihtiyaçların mal/hizmet aracılığıyla tatmin edilmesi olarak değil, kodlar ve kurallarla düzenlenmiş global bir göstergeler sistemi şeklinde yorumlanmalıdır. zaten gerçek ihtiyaçlarla sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın görünmez olduğu tüketim toplumunda, bireyler, satın alma eylemini gerçekleştirerek ve satın aldıklarını sergileyerek toplumsal bir ayrıcalık ve saygınlık kazandıklarına inanırlar. bu sebeple ihtiyaç mantığı değişmeye uğramıştır artık. ihtiyaç artık nesneye/hizmete duyulan ihtiyaçtan çok, bir farklılaşma ihtiyacıdır. bireylere var olduğunu bilmek yetmez,aynı zamanda yaşadıklarını hissetmek isterler. ancak tüketerek,bireyler yaşadıklarını hissederler. bu tüketim de bitirmeye,yani yok etmeye kadar vardırılır. bu noktada baudrilliard'ın söylediği gibi, tüketim, sadece üretimle yok etme arasındaki aracı bir terimdir. reklam, sistemin kilit taşıdır;çünkü reklamlar sayesinde nesneler tüketilmek suretiyle hızlı bir yenilenmeye tabi tutulur.
falan filan buraya kadar dayanabilenleri tebrik ediyorum, artık niye tükettiğimize dair bir bakış açısı daha kazandınız hayatta başarılar

Trofolo said...

baudrilliard gelsin sizi kurtarsin