Tuesday, February 26, 2008

Wasa, du blir vad du äter


Wasa, yenilebilir sunta. Ama ben pakedin üzerindeki karidesi çözemedim. Suntadan kalan kaloriyi karidesle mi tamamla demek istiyor. du blir vad du äter ~ yersen bundan aynen bole sunta gibi tahta gibi oleyon gari.

1 comments:

lowrider said...

Sunta bile az kalir, bildigin plywood, kereste...Tat, tuz yok.